STROKOVNA KONFERENCA

 

 

KREPITEV PODJETNOSTI V GIMNAZIJAH

 

sreda 19. in četrtek 20. septembra, FNM, Koroška 160, 2000 Maribor

 

Program:

sreda 19. september

15:00 – 15:45 zbiranje udeležencev, namen in cilji konference ter uvodni pozdrav (dr. Mitja Slavinec, dekan FNM, dr. Milan Svetec, vodja projekta)
15:45 – 16.30 Razumevanje relacije podjetnost-podjetništvo na nivoju gimnazije in širše (dr. Milan Svetec)
16:30 – 17:15 Kontinuiteta poučevanja z raziskovalnim pristopom v izobraževalni vertikali koristno vpliva na razvoj elementov kompetence podjetnosti (dr. Mitja Slavinec)
17:15 – 17:45  Razprava udeležencev
17:45 – 18:15 Za razvoj kompetence podjetnosti dijakov in študentov pomembne vsebine iz matematike (dr. Blaž Zmazek)
18:15 – 19:00 Izkušnje, pričakovanja in predlogi učitelja matematike glede razvoja kompetence podjetnosti (Vesna Zmazek)
19:00 – 19:30 Razprava in zaključek prvega dne konference (dr. Mitja Slavinec in  dr. Milan Svetec)

četrtek 20. september

15:00 – 15:45 Uspešnost uporabe strategije odločanja pri učenju in poučevanju na različnih nivojih izobraževalne vertikale (Daša Štesl)
15:45 – 16.30 Prenos izbranih znanj in izkušenj s področja podjetništva v izobraževalni proces za učinkovit razvoj kompetence podjetnosti (Eva Klemenčič)
16:30 – 17:30 Razprava udeležencev
17:30 – 18:15 Kako čim uspešneje predstaviti svoje znanje? (dr. Andreja Špernjak)
18:15 – 19:00 Alternativni načini sodelovanja gimnazij in fakultet z institucijami gospodarstva in negospodarstva s ciljem razvoja kompetence podjetnosti    (dr. Andrej Flogie).
19:00 – 19:30 Razprava in zaključek konference (dr. Mitja Slavinec)