STROKOVNA KONFERENCA

KREPITEV PODJETNOSTI V GIMNAZIJAH

sreda 19. in četrtek 20. septembra, FNM, Koroška 160, 2000 Maribor

 

Program:

sreda 19. september

15:00 – 15:30      zbiranje udeležencev, namen in cilji konference ter uvodni pozdrav (dr. Mitja Slavinec, dekan FNM, dr. Milan Svetec, vodja projekta)

15:30 – 16.00      Razumevanje relacije podjetnost-podjetništvo na nivoju gimnazije in širše (dr. Milan Svetec)

16:00 – 16:30      Kontinuiteta poučevanja z raziskovalnim pristopom v izobraževalni vertikali koristno vpliva na razvoj elementov kompetence podjetnosti

                            (dr. Mitja Slavinec)

16:30 – 17:00      Razprava in odmor

17:00 – 17:30      Za razvoj kompetence podjetnosti dijakov in študentov pomembne vsebine iz matematike (dr. Blaž Zmazek)

17:30 – 18:00      Izkušnje, pričakovanja in predlogi učitelja matematike glede razvoja kompetence podjetnosti (Vesna Zmazek)

18:00 – 18:30      Razprava in zaključek prvega dne konference (dr. Mitja Slavinec in dr. Milan Svetec)

 

četrtek 20. september

15:00 – 15:30      Uspešnost uporabe strategije odločanja pri učenju in poučevanju na različnih nivojih izobraževalne vertikale (Daša Štesl)

15:30 – 16:00      Prenos izbranih znanj in izkušenj s področja podjetništva v izobraževalni proces za učinkovit razvoj kompetence podjetnosti (Eva Klemenčič)

16:00 – 16:30      Razprava in odmor

16:30 – 17:00      Kako čim uspešneje predstaviti svoje znanje? (dr. Andreja Špernjak)

17:00 – 17:30      Alternativni načini sodelovanja gimnazij in fakultet z institucijami gospodarstva in negospodarstva s ciljem razvoja kompetence podjetnosti

                            (dr. Andrej Flogie).

17:30 – 18:00      Razprava in zaključek konference (dr. Mitja Slavinec)