DOGODKI IN AKTIVNOSTI V LETU 2020

  • Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru smo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM vzpostavili interaktivno izobraževalno točko https://razlagamo.si/ v podporo poučevanju in učenju na daljavo. Izobraževalna podporna točka nudi interaktivna gradiva, video razlage ter podporno komunikacijo učencem, dijakom in učiteljem za vse predmete v OŠ in SŠ. Pri vsebinski pomoči dijakom so predlogi oblikovani tudi na način, da spodbujajo razvoj kompetenc podjetnosti.

  • Člani projektnega tima PODVIG na FNM UM smo v fazi načrtovanja učne aktivnosti v podporo razvoju kompetenc podjetnosti pri dijakih, ki bo vključevala delo z merilnimi instrumenti.

 

 

  • Člani projektnega tima PODVIG na FNM UM pripravljamo usposabljanje za bodoče mentorje namenjeno študentom pedagoških študijskih programov.
  • dr. Milan Svetec, izr. prof. dr. Robert Repnik, doc. dr. Andreja Špernjak in asist. dr. Eva Klemenčič pripravljamo skupni prispevek na temo razvoja kompetenc podjetnosti, s poudarkom na učinkovitosti, reševanju problemov in prenosu znanja in izkušenj med univerzitetnim in gimnazijskim okoljem.