DOGODKI IN AKTIVNOSTI V LETU 2021

Priprava in izvedba delavnic za učitelje na temo: DELO Z VIRI KOT PODPORA RAZVOJA KOMPETENC PODJETNOSTI

– 1. delavnica: postopki iskanja in vrednotenja virov ter povezava s kompetencami podjetnosti