Podporna gradiva

 

  • Predavanje prof. dr. Mitje SLAVINCA: PODJETNOST V GIMNAZIJAH –  MLADI RAZISKOVALCI, 5. 12. 2018 (PDF)
  • izr. prof. dr. M. Slavinec: Kako napisati raziskovalno nalogo?
  • doc. dr. M. Svetec, izr. prof. dr. R. Repnik, R. Arcet, asist. E. Klemenčič: Educational Technology at the Study Program of Educational Physics at the University of Maribor in Slovenia, poglavje v knjigi The Role of Technology in Education
  • doc. dr. A. Špernjak s sodel. A “fingerbeeper” school monitoring device. MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia : proceedings
  • Izr. prof. dr. R. Repnik, J. Murko. Using numerical methods and tools for teaching physics in grammar school Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 2019
  • doc. dr. A. Špernjak s sodel. Entrepreneurship in higher education. Project-based education and other activating strategies in science education, 2019:17th international conference, 2019, Czech Republic : proceedings